Photoshop Bé ngồi gói bánh trưng, bánh tét, tết cổ truyền - PSD

Miễn phí download Bé ngồi gói bánh trưng, bánh tét, tết cổ truyền - PSD. Định dạng file PSD Photoshop. Chủ đề: tết cổ truyền,

Photoshop Bé ngồi gói bánh trưng, bánh tét, tết cổ truyền - PSD

Kích thước hình
4544x4064px
Dung lượng file
36.6MB
Định dạng tệp
PSD

Từ khóa :