Khung tranh chữ nhật viền hoa cổ điển PNG

Miễn phí download Khung tranh chữ nhật viền hoa cổ điển PNG. Định dạng file PNG. Chủ đề: hình ảnh khung trang trí hoa, hình ảnh khung viền trang trí, hình ảnh khung viền hoa lá, hình ảnh khung viền hoa, hình ảnh khung tranh, hình ảnh khung trang hoa lá, Vintage floral frame

Khung tranh chữ nhật viền hoa cổ điển PNG

Kích thước hình
2667 x 4000 px
Dung lượng file
25.15 MB
Định dạng tệp
PNG

Từ khóa :