Biểu tượng Stop, bàn tay ký hiệu dựng lại - PNG

Miễn phí download Biểu tượng Stop, bàn tay ký hiệu dựng lại - PNG. Định dạng file PNG. Chủ đề: hình ảnh biểu tượng, hình ảnh biểu tượng stop,

Biểu tượng Stop, bàn tay ký hiệu dựng lại - PNG

Kích thước hình
649x630px
Dung lượng file
56.51KB
Định dạng tệp
PNG

Từ khóa :