Photoshop Phông nền chiếc thang và bầu trời

Phông nền bắc chiếc thang lên trời Photoshop file PSD, 12.4 MB(ZIP) download miễn phí link Google Drive. Bầu trời, cái thang, Mây trời, Mây trắng, khinh khí cầu...

Tải về