Photoshop tờ giấy bị nhàu Crumpled Paper Textures

Chất liệu Tờ giấy bị nhàu nát Crumpled Paper Textures Photoshop file PSD, 227 MB(ZIP) download miễn phí. Paper, tờ giấy

Tải về