Photoshop | Mockup khung ảnh lục giác

Photoshop | Mockup khung ảnh lục giác

  • Tiêu đề: Photoshop | Mockup khung ảnh lục giác
  • Category: PSD Mockup
  • Xem: 1513
  • Download: 1164
  • File: .PSD
  • Size: 55 MB(ZIP)
  • Chú thích: Mockup khung ảnh Photoshop file PSD, download miễn phí

Download
từ   Google Drive
Thư viện vector

Thư viện đồ họa

Website chia sẻ dữ liệu thiết kế file Vector, Photoshop, Hình ảnh, Template, 3D... download miễn phí. Với mục đích chia sẻ giúp các designer hiểu biết thêm, tiếp cận với kho dữ liệu thế giới, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế..

Xem nhiều hơn