Photoshop tờ giấy bị nhàu Crumpled Paper Textures

Photoshop tờ giấy bị nhàu Crumpled Paper Textures

  • Tiêu đề: Photoshop tờ giấy bị nhàu Crumpled Paper Textures
  • Category: PSD Textures
  • Download: 1149
  • File: .PSD
  • Size: 227 MB(ZIP)
  • Chú thích: Chất liệu Tờ giấy bị nhàu nát Crumpled Paper Textures Photoshop file PSD, download miễn phí

Photoshop tờ giấy bị nhàu Crumpled Paper Textures download miễn phí vector, photoshop, hình ảnh, 3D, từ thuviendohoa.vn để sử dụng file Vector AI EPS illustrator CDR PSD Photoshop này trong các dự án thiết kế của bạn. Tất cả các dữ liệu Photoshop tờ giấy bị nhàu Crumpled Paper Textures, Paper, tờ giấy, PSD Textures, trên trang web này được download miễn phí.

Xem nhiều hơn