Photoshop tờ giấy bị nhàu Crumpled Paper Textures

Photoshop tờ giấy bị nhàu Crumpled Paper Textures

  • Tiêu đề: Photoshop tờ giấy bị nhàu Crumpled Paper Textures
  • Category: PSD Textures
  • Xem: 1196
  • Download: 920
  • File: .PSD
  • Size: 227 MB(ZIP)
  • Chú thích: Chất liệu Tờ giấy bị nhàu nát Crumpled Paper Textures Photoshop file PSD, download miễn phí

Download
từ   Google Drive
Thư viện vector

Thư viện đồ họa

Website chia sẻ dữ liệu thiết kế file Vector, Photoshop, Hình ảnh, Template, 3D... download miễn phí. Với mục đích chia sẻ giúp các designer hiểu biết thêm, tiếp cận với kho dữ liệu thế giới, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế..

Xem nhiều hơn