Photoshop | Cành hoa đào và nền thiệp hồng

Photoshop | Cành hoa đào và nền thiệp hồng

  • Tiêu đề: Photoshop | Cành hoa đào và nền thiệp hồng
  • Category: PSD Hoa Lá
  • Xem: 3277
  • Download: 2521
  • File: .PSD
  • Size: 46.5 MB(ZIP)
  • Chú thích: Cành hoa đào và nền thiệp hồng Photoshop file PSD, download miễn phí

Download
từ  Google Drive

Hướng dẫn download
Thư viện vector

Thư viện đồ họa

Website chia sẻ dữ liệu thiết kế file Vector, Photoshop, Hình ảnh, Template, 3D... download miễn phí. Với mục đích chia sẻ giúp các designer hiểu biết thêm, tiếp cận với kho dữ liệu dồ họa, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế..

Xem nhiều hơn