Vector 25 mẫu card visit danh thiếp thiết kế hiện đại

Vector 25 mẫu card visit danh thiếp thiết kế hiện đại

  • Tiêu đề: Vector 25 mẫu card visit danh thiếp thiết kế hiện đại
  • Category: Vector Ấn Phẩm
  • Xem: 3894
  • Download: 2995
  • File: EPS
  • Size: MB(ZIP)

Download
từ  Google Drive

Hướng dẫn download
Thư viện vector

Thư viện đồ họa

Website chia sẻ dữ liệu thiết kế file Vector, Photoshop, Hình ảnh, Template, 3D... download miễn phí. Với mục đích chia sẻ giúp các designer hiểu biết thêm, tiếp cận với kho dữ liệu dồ họa, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế..