Vector biểu tượng Icon Điện thoại, Mail, FAX, Máy tính

Vector biểu tượng Icon Điện thoại, Mail, FAX, Máy tính

  • Tiêu đề: Vector biểu tượng Icon Điện thoại, Mail, FAX, Máy tính
  • Category: Vector Icon
  • Xem: 4662
  • Download: 3586
  • File: AI
  • Size: 1.92 MB(ZIP)
  • Chú thích: Biểu tượng Icon Điện thoại, Mail, FAX, Máy tính vector file AI, EPS download miễn phí

Download
từ  Google Drive

Hướng dẫn download
Thư viện vector

Thư viện đồ họa

Website chia sẻ dữ liệu thiết kế file Vector, Photoshop, Hình ảnh, Template, 3D... download miễn phí. Với mục đích chia sẻ giúp các designer hiểu biết thêm, tiếp cận với kho dữ liệu dồ họa, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế..