Photoshop pattern chất liệu vải - Fabric Seamless Patterns

Photoshop pattern chất liệu vải - Fabric Seamless Patterns

  • Tiêu đề: Photoshop pattern chất liệu vải - Fabric Seamless Patterns
  • Category: PSD Pattern
  • Xem: 907
  • Download: 698
  • File: .PAT
  • Size: 7.50 MB(ZIP)
  • Chú thích: Photoshop pattern chất liệu vải - Fabric Seamless Patterns file PAT, download miễn phí

Download
từ  Google Drive

Hướng dẫn download
Thư viện vector

Thư viện đồ họa

Website chia sẻ dữ liệu thiết kế file Vector, Photoshop, Hình ảnh, Template, 3D... download miễn phí. Với mục đích chia sẻ giúp các designer hiểu biết thêm, tiếp cận với kho dữ liệu dồ họa, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế..

Xem nhiều hơn