Photoshop hiệu ứng chữ vàng file PSD 18

Photoshop hiệu ứng chữ vàng file PSD 18

  • Tiêu đề: Photoshop hiệu ứng chữ vàng file PSD 18
  • Category: PSD Chữ
  • Xem: 1586
  • Download: 1220
  • File: .PSD
  • Size: 11.7 MB(ZIP)
  • Chú thích:

    Photoshop hiệu ứng chữ vàng file PSD. Hãy download ngay file Photoshop chất liệu chữ vàng file PSD đẹp lên ý tưởng thiết kế chữ hoặc hình ảnh chất liệu vàng 


Download
từ  Google Drive

Hướng dẫn download
Thư viện vector

Thư viện đồ họa

Website chia sẻ dữ liệu thiết kế file Vector, Photoshop, Hình ảnh, Template, 3D... download miễn phí. Với mục đích chia sẻ giúp các designer hiểu biết thêm, tiếp cận với kho dữ liệu dồ họa, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế..

Xem nhiều hơn