Hình Ảnh Những Bông Hoa Sen Đẹp Nhất

  • Tiêu đề: Hình Ảnh Những Bông Hoa Sen Đẹp Nhất
  • Category: Hình ảnh
  • Download: 9900
  • File: .JPG
  • Size: MB (ZIP)
  • Chú thích:

    Tổng hợp những hình ảnh bông hoa sen đẹp nhất.  Hoa sen ý nghĩa tinh thần cao trong các tôn giáo như Ấn Độ giáo và Phật giáo. Lotus hoa, cánh hoa và lá được sử dụng trong trang trí hoa. Hôm nay chúng tôi hiển thị cho bạn hình ảnh đẹp nhất của bông hoa sen và nụ hoa sen
Xem nhiều hơn