Thương mại điện tử - PSD

Thương mại điện tử - PSD

  • Tiêu đề: Thương mại điện tử - PSD
  • Category: Photoshop
  • Xem: 3148
  • Download: 2422
  • File: .PSD
  • Size: 15.7 MB (ZIP)
  • Chú thích:

    Thương mại điện tử, công nghệ mạng, nền đô thị, xây dựng, mẫu nền tảng kinh doanh,


Download
từ  Google Drive

Hướng dẫn download
Thư viện vector

Thư viện đồ họa

Website chia sẻ dữ liệu thiết kế file Vector, Photoshop, Hình ảnh, Template, 3D... download miễn phí. Với mục đích chia sẻ giúp các designer hiểu biết thêm, tiếp cận với kho dữ liệu dồ họa, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế..