Vật liệu Đất & Sỏi - Dirt & Pebbles Vray Material | 3Ds Max

Vật liệu Đất & Sỏi - Dirt & Pebbles Vray Material | 3Ds Max


  • Tiêu đề: Vật liệu Đất & Sỏi - Dirt & Pebbles Vray Material | 3Ds Max
  • Category: 3D
  • Download: 4281
  • Kích thước: 1.50 MB(ZIP)
  • Chú thích: Vật liệu VRay này mô phỏng một mặt đất bẩn và cát sỏi và đá cuội rải rác.
Vật liệu Đất & Sỏi - Dirt & Pebbles Vray Material | 3Ds Max download miễn phí vector, photoshop, hình ảnh, 3D, từ thuviendohoa.vn để sử dụng file Vector AI EPS illustrator CDR PSD Photoshop này trong các dự án thiết kế của bạn. Tất cả các dữ liệu Vật liệu Đất & Sỏi - Dirt & Pebbles Vray Material | 3Ds Max, Vật liệu sỏi, Vật liệu sỏi 3D, Vray Materials, Vật liệu đất, Pebbles Vray, Sand Vray, 3D, trên trang web này được download miễn phí.

Xem nhiều hơn